Thứ Hai,17 Tháng Sáu, 2024

Tập viện

        Khóa Tập là thời kỳ khai tâm đời sống tu trì. Đây là thời gian quan trọng...

Thỉnh Viện

        Thỉnh Viện là môi trường giúp các Thỉnh Sinh tập quen với đời sống tu trì và...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng