Thứ Năm,30 Tháng Mười Một, 2023

Ngày Hạnh phúc

Đây ngày hạnh phúc Chúa ơi Tâm tình dâng hiến, một trời hồng ân Trọn đời cam kết dấn thân Khó...

Lội ngược dòng 2

Lội ngược dòng, con có mệt lắm chăng? Bỏ lại đời, cùng Giêsu tiến bước Đời tu dài, làm sao con...

Tình chị em

Vừa nghe thiên sứ báo tin Đức Mẹ vội vã đem tin lên đường Dẫu đường phủ những gió sương Nhưng...

Phép tính Cộng đoàn

Mỗi người một sắc thái riêng. Về đây góp tiếng thiêng liêng gia đình. Cộng đoàn nơi tập hòa mình. Nhân,...

Cuộc đời

Cuộc đời ta là tháng ngày thêu dệt Bởi từng giây luôn đượm thắm hồng ân Tình yêu Chúa chất đầy...

Đừng sợ

Nửa đêm sóng đánh kinh hoàng Thầy đi trên biển chẳng màng khó nguy Môn đệ trông thấy hoài nghi Tưởng...

Tiếng gọi tình yêu

Con nghe lời Chúa gọi mời Bồi hồi dấn bước vào đời hiến dâng. Vững tin Thiên Chúa chí nhân, Vì...

Đừng sợ

                                         ...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng