Thứ Sáu,2 Tháng Sáu, 2023
28 °c
Nam Dinh
  Ý Cầu Nguyện
Nhớ về Chị

Nhớ về Chị

Chị! Một trong những bóng cây đại thụ đã từng viết lên trang

Bản Tình Ca!

Bản Tình Ca!

Chắc hẳn nhiều người đã từng phải đắn đo trước những quyết định

GIỚI THIỆU

Dòng Đa Minh Bui Chu: Tĩnh tâm tháng Năm và Trao bài sai sứ vụ

Xin Vâng

Đời con dâng hiến trọn niềm Buồn, vui, sướng, khổ, con không

Nghi Thức Gia Nhập Tiền Tập Dòng Đaminh Bùi Chu Năm 2022

Ngày ấy

Ngày ấy, Chúa gọi con Thân thương con đáp lời Này con

Thánh lễ Tiên khấn, Khấn Trọn đời và mừng Ngọc – Ngân khánh Khấn Dòng của Dòng Đa Minh Bùi Chu năm 2022

Mùa Hiến Dâng

Mùa hiến dâng Chúa nhân lành đoái nhận Những con người thân

THÔNG TIN

CƠ CẤU TỔ CHỨC