Thứ Bảy,25 Tháng Mười Một, 2023

Tập viện

        Khóa Tập là thời kỳ khai tâm đời sống tu trì. Đây là thời gian quan trọng...

Những bài viết mới nhất

Facebook Hội Dòng